Läänemeremaade ekspordiprojekt

Projekti eesmärgiks on suurendada plastitööstusettevõtete müügitulu ja kasumlikkust ekspordil Läänemeremaadesse. Eesmärgi saavutamist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus programmiga Ettevõtlusteadlikkus, mis baseerub Euroopa Regionaalarengu Fondil.

Projekti “Eesti plastitööstus uuele eksporditasemele Läänemere piirkonnas” alameesmärgid:

  • teadmiste parandamine konkreetsetest sihtturgudest (Saksamaa, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Läti, Leedu, Poola);
  • perspektiivsete sihtriikide ekspordi suurendamise määratlemine;
  • uute tootmisalaste ärikontaktide (tellijate) leidmine;
  • olemasoleva kontaktvõrgustiku laiendamine;
  • olemasolevate kontaktide süvendamine (et jõuda tootmisahelas kõrgemale tasemele);
  • ühiste eksportkonsortsiumide planeerimine, et jõuda suuremate Euroopa tellijateni;
  • Eesti Plastitööstuse Liidu partnerlussuhete edendamine teiste riikide erialaliitudega.