2. MAIL 2024: TEHNOLOOGIA PÄEV: SURVEVALU LAHENDUSED

2. MAIL 2024: TEHNOLOOGIA PÄEV: SURVEVALU LAHENDUSED

Meusburger GmbH ja Eesti Plastitööstuse Liit korraldavad 2. mail 2024 TEHNOLOOGIA PÄEVA. Sündmuse raamas saavad valdkonna ettevõtted ülevaate uusimatest survevalutehnoloogiatest ning tootmislahendustest. Meusburger GmbH Euroopa eksperdid tulevad Eestisse, et tutvustada survevalu innovaatilisemaid tehnoloogiaid ning jagada ekspertteadmisi. Kuupäev: 02.05.24  Algus: 12:00  Asukoht: Lennujaama tee 2, Tallinn /  Hotell MERCUR TALLINN TEHNOLOOGIA PÄEV on tasuta ja suunatud Eesti […]

Loe lähemalt
Küberpöörde toetuse infotund

Küberpöörde toetuse infotund

14. veebruaril tutvustas RIA ekspert Seiko Kuik Eesti Plastitööstuse Liidu liikmetele EAS/Kredexi poolt pakutavat Küreturbe toetust. Küberpööre on Eesti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud Eesti riigi ja ELi ühistoetus, mille eesmärk on tugevdada ettevõtete küberturvalisust. RIA ja EAS/Kredexi pakutav toetus jaguneb kaheks. Esiteks, kuni 10 000 eurot organisatsiooni küberturvalisuse hetkeseisu hindamiseks – see hõlmab olemasolevate süsteemide kaardistamist ja kava loomist puuduste kõrvaldamiseks (I tegevussuund). […]

Loe lähemalt
EL-i mikroplasti määrus

EL-i mikroplasti määrus

EL plaanib kehtestada plastigraanulite (alates 5 tonni aastas) käitlemise ja veoga tegelevatele ettevõtetele nõuded ennetamaks mikroplasti leket keskkonda. Ettepaneku eesmärk on vähendada plastigraanulite sattumist keskkonda ning selle tulemusena väheneks graanulikadu EL-is lähtetasemega võrreldes 54–74 %, mis tähendab tahtmatult keskkonda lastava mikroplasti summaarse heitkoguse vähenemist 6 % võrra. Kooskõlas komisjoni üldise eesmärgiga vähendada keskkonda sattuva mikroplasti kogust […]

Loe lähemalt
Rohepööret tehes tuleb säilitada ettevõtete konkurentsivõime

Rohepööret tehes tuleb säilitada ettevõtete konkurentsivõime

Eesti tööstusettevõtted pingutavad järjekindlalt, et vähendada oma majandustegevuse keskkonnamõju, suurendada taastuvenergia osakaalu, juurutada ringmajanduse põhimõtteid jpm, mis vajalik rohepöörde vaimus jätkamiseks. Rahvusvahelistel hangetel tellitakse konkureerimise tingimustele vastavalt toodete olelusringi hindamine ja auditeerimine, lisaks koostatakse ESG-aruandeid – saadud keskkonnamõju on enamasti Euroopa konkurentidega samal tasemel, ent mitte sama hinnaga. Keskkonnakoormust kajastav dokumentatsioon on väärtuspakkumise lisa, mida […]

Loe lähemalt
Plastiliit korraldab Fakuma messi ühiskülastuse Saksamaale

Plastiliit korraldab Fakuma messi ühiskülastuse Saksamaale

Traditsiooniliselt korraldab Plastiliit ka sellel aastal oma liikmetele ja teistele soovijatele Fakuma messi ühiskülastuse. Saksamaal Friedrichshafenis toimuval messil on esindatud nii plastitoorme tootjad, töötlejad kui ka ringlusse võtjad Euroopast ja mujalt. Samuti on võimalik tutvuda erinevate nüüdisaegsete tootmistehnoloogiate ning arendusprojektidega. Soovijatel on võimalus osaleda 3-päevasel Fakuma ühiskülastusel 18.-20. oktoobril 2023. Plastiliidu poolt on korraldatud lennupiletid, […]

Loe lähemalt
ISCC PLUS-i tutvustav veebiseminar 21. veebruaril

ISCC PLUS-i tutvustav veebiseminar 21. veebruaril

Kuna EL on laiendamas ümbertöödeldud plasti kasutamisele kohustuslike määrade kehtestamist (ennekõike pakendite valdkonnas) ning EL turul hangetel osalemisel on järjest olulisem keskkonnaväidetele tõenduspõhisus, siis korraldab Plastiliit ISCC PLUS sertifikaati tutvustava veebiseminari. ISCC PLUS sertifikaat võimaldab tõenduspõhiselt kasutada toodetes/pakendites ümbertöödeldud materjali, kas 100% või osaliselt, massibilansi põhimõttel. Tänaseks on rahvusvaheliselt rohkem kui 2400 ettevõtet oma tarneahelas […]

Loe lähemalt
Plastiliit mälestab asutajaliiget Varje Kristjuhanit

Plastiliit mälestab asutajaliiget Varje Kristjuhanit

Kahetsusväärselt on meie hulgast lahkunud Eesti Plastitööstuse Liidu asutajaliige, kauaaegne juht ja hiljem auliige Varje Kristjuhan, sündinud 25. aprillil 1940. aastal, lahkus ta raske haiguse tagajärjel 2. veebruaril 2023. aastal. Varjet jäävad austuse ja tänusõnadega meenutama ühingu asutajaliikmed ja tänane kogukond. Tema pühendumuse ja ettevõtlikkuse toel asutati 1997. aastal toonase nimega Eesti Plastmassiühing, mille esimesed […]

Loe lähemalt