Projekti kokkuvõte

Hinnang projektile on väga positiivne, sest Eesti plastitööstuse ettevõtted said osaleda sektori jaoks Euroopa kõige olulisematel plastivaldkonna messidel (K-mess ja Fakuma), samuti saadi täpne ülevaade lähiriikide turgudest.

Kõik ettevõtted said otsekontaktid ning täna tegeletakse juba projektipõhiselt uute välisklientidega.

Eesti plastitööstuse kogu tootmismaht tänu ekspordiedendamisele suunatud tegevustele kasvas üle 10%.

Tulemas on Eestis esmakordselt asetleidvad sektoripõhised Põhjamaade ja Euroopa tippkohtumised. Põhjamaade ülene tippkohtumine leiab aset 2018. aasta veebruris. Üleeuroopaline tippkohtumine 2018. aasta juuni lõpus. Samuti on juba 2017 aasta detsembris töö tulemusel algamas uus koostööprojekt Soome ettevõtetega, mille raames saavad tööd mitu projektis osalevat Eesti plastitootjat. Planeeritud on järgmine messikülastus Plast2018 Milanos ja tagatud tegevuste jätkusuutlikkus. Hankeprojekti tulemusena on Eesti ettevõtete motivatsioon ning valmisolek välisturgudel senisest enam koostööd teha oluliselt kasvanud.