Kutse andmine

Eesti Plastitööstuse Liit annab välja Plastitöötluse seadistaja tase 4 kutset.

Vastav kutsestandard on leitav Kutsekoja kodulehel alljärgneva otseviitega:

Plastitöötluse seadistaja, tase 4