Polümeermaterjalide Instituut

ttu-logo

 

Polümeermaterjalide instituut (PMI) on ainus keskus Eestis kus:

1. koolitatakse Eesti plastitööstusele keemiainsenere (3+2) bakalaureuse ja magistri tasemel,

2. katsetatakse Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud laboris erinevaid plaste ja muid polümeerseid materjale.

Õpinguid TTÜ PMI –s tuleb käsitleda 5 aastastena, sellest 3 a üldinseneri ettevalmistust bakalaureuse tasemel ja 2 a erialast ettevalmistust magistri tasemel mis haarab ka magistri(lõpu)töö kirjutamist ettevõtte poolt antud teemal. 3 a bakalaureuse kursuse läbinu ei ole piisavalt ette valmistatud töötamiseks insenerina ettevõttes vaid peaks veel läbima erialased  õpingud 2 a jooksul magistriõppes.

Õpingutega kaasneb ka kohustuslik tootmispraktika, mille läbimiseks ootame abi praktikakohtade pakkumiste näol ettevõtetelt. Selliselt võib juba varakult omale kinnitada noort kvalifitseeritud kaadrit.

PMI katselaboris teostatakse järgmisi katsetusi:

 

  1. Akrediteeritud meetodid

1. Tiheduse määramine            EVS EN ISO 1183
2. Sulavoolavuse indeks MFI     EVS EN ISO 1133
3. Oksüdeerimise aeg              EVS EN ISO    728
4. Vicat temperatuur                EVS EN ISO     727
5. Pikireversioon                      EVS EN ISO 2505
6. Viskoossus number K          EVS EN ISO    922

 

  1. Muud katsetused

1. Termilised näitajad DSC meetodil-salamis-, kristallumis, klaasistumis temperatuur, sulamissoojus, kristallilisus, polümeeri indentifitseerimine, degradatsioon.
2. Plastide füüsikalis-mehaanilised omadused, pms tugevusnäitajad nahu tõmbetugevus, löögikindlus jne
3.Plastide värvus ja värvusspektrid.
4. Plastide vanandamine UY-toimel
5. Plastide pindaktiivsuse määramine
6. FTIR – infrapunane spektroskoopia koostise,liigi määramiseks
7. Kompaundimine ja kilede valmistamine ja nende uurimine
8. Võimalikud standardi järgsed määramised kokkuleppel

Katsetused on tasulised. Vastav hinnakiri edastatakse Plastitööstuse Liidu kaudu ettevõtetele(katsetuste hinnakiri).

PMI on ka koolituse läbiviijaks plastitööstuse töötajatele nii TTÜ Avatud Ülikooli kui ka instituudi enda kaudu. Lektoriteks on oma ala asjatundjad ülikoolist ja juhtivatest ettevõtetest. Ka siin ootame ettevõtete ettepanekuid koolituse temaatika, kursuste mahu ja aja suhtes.Võimalik on korraldada kursusi kutsestandardis esitatud nõuete täitmiseks. Kursused on tasulised. Kursuse läbinu saab sellekohase TTÜ ametliku tunnistuse.

PMI poolne praegune nägemus kursuste temaatikast on järgmine:

1.      Üldine kursus polümeeridest ja polümeermaterjalidest, põhimõisted, liigid jne (prof Peep Christjanson)
2.      Kursus plastidest, nende omadustest ja kasutusest (prof Peep Christjanson)
3.      Huvi korral ka eraldi kursus elastomeeridest ja kummidest (prof Peep Christjanson)
4.      Kursus liimidest ja sideainetest (prof Peep Christjanson)
5.      Polümeerid pinnakattematerjalides (prof Tiit Kaps)
6.      Kiud looduslikest ja sünteespolümeeridest (prof Anti Viikna)
7.      Kõrgsuutlikud polümeersed kiud tehnilistes rakendustes  (prof Anti Viikna)
8.      Plast ja polümeersete materjalide katsetamine, võimalik praktilise kursusena

Võimalikud on kokkuleppel kursused plastide tehnoloogiast ja muudel teemadel.

    

TTÜ PMI kontaktid:

Direktor:

Professor Anti Viikna

Tel  6202900

Fax 6202903 mis on ka üldtelefon

Mob 50 22788

e-mail: anti.viikna@ttu.ee

 

Polümeeride tehnoloogia õppetool:

Professor Peep Christjanson

Tel 6202901

 

Plastide katsetamine:

Assistent Tiia Süld

Tel 6202902

 

Lisad:

Katsete nimekiri

Tellimusleht

Katsetulemuste protokoll

Töö ettevõtuleping ettevõtjaga