Rootsi plastitööstus

Rootsi plastitööstus koos keemiatööstusega on osatähtsuselt üks suurimaid Euroopas, sest seal tegutseb 1400 ettevõtet kokku 70 000 töötajaga. Kohalike plasti- ja keemiaettevõtteid ühendab erialaliit IKEM. Rootsis on suur osakaal ka väliskapitalil baseeruvaid ettevõtteid, sest siseturu suurus loob atraktiivse investeerimiskeskkonna ettevõtjatele nii USA-st kui ka Aasiast.

Rootsi olulisemateks tööstuspiirkondadeks on Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö and Örebro.

Suurima osa ekspordist moodustavad seadmed ja masinad (sh transpordivahendid), järgnevad mineraalsed kütused, kütteõlid ja elekter ning töötleva tööstuse tooted võrdse osakaaluga. Järgnevad keemiatooted ja toiduainete tööstuse toodang.

Lõviosa Rootsi kaubavahetusest on seotud Euroopa Liiduga. Ekspordi sihtregioonidest järgnevad muud Euroopa riigid (peamiselt Norra), USA ja Aasia.

Rootsi peamised kaubanduspartnerid on Norra, Taani, Saksmaa ja Soome.