Bang & Bonsomer Eesti AS

Tööstustooraine hulgimüük, plastitööstusseadmete müük

Veebsait http://www.bangbonsomer.fi/
E-mail office@bangbonsomer.ee
Telefon +372 658 0000
Aadress Järvevana tee 9 F, 11314 TALLINN
Kontakt Janno Toomsalu, müügijuht

ABS; akrüülonitriilbutadieenstüreenplast
Akrüülonitriilbutadieenstüreenplast; ABS
Antioksüdandid
Antistaatikud
Biostabilisaatorid, ka fungitsiidid
Butadieenstüreen; löögikindel PS
Epoksüvaigud
Eteenvinüülalkoholplast; EVOH
Isopropüülalkohol
Karboksümetüültselluloos; CMC
Katalüsaatorid; epoksü- ja akrüülvaikude
Kautshukid
Kautshukid; butadieen-, BR
Kautshukid; kloropreen-, CR
Kautshukid; nitriil-, NBR
Kautshukid; stüreenbutadieen-, SBR
Kautshukid; sünteetilised
Kemikaalid
Kompaundid, vt. polüsegud
Kontsentraadid, ka superkontsentraadid, masterbätsid
Kontsentraadid; libiainete
Kontsentraadid; lisaainete
Kontsentraadid; määrdeaine-
Kontsentraadid; nakkumist takistavad
Kontsentraadid; PE, värvi-
Kontsentraadid; PE-HD, mustad
Kontsentraadid; PE-LD, mustad
Kontsentraadid; polüolefiini-, valged
Kontsentraadid; PS, värvi-
Kontsentraadid; PVC, mustad
Kontsentraadid; valgusstabilisaatori, UV
Kontsentraadid; värvi-
Lahustid
Lateksid
Libiained
Liimid; epoksü-
Liimide toorained
Märgistamise materjalid
Optilised valgendid
Peroksüüdid
Pigmendid
Pigmendid; fluorostseeruvad
Pigmendid; litopon
Pigmendid; tahm
Pigmendid; titaanoksiid
Pigmendid; tsinkoksiid
Pigmendid; värvi-
Pigmendidispersioonid
Pindaktiivsed ained
Plastifikaatorid
Polüamiidid; PA
Polüamiidid; PA6
Polüamiidid; klaaskiudtäitega
Polüamiidid; mineraaltäitega
Polüeteen; PE
Polüeteen; kõrgtihe PE-HD
Polüeteen; lineaarne madaltihe PE-LLD
Polüeteen; madaltihe PE-LD
Polüeteentereftalaadid; PET
Polükarbonaadid; PC
Polükarbonaadid; klaaskiudtäitega
Polükarbonaadid; kuumuskindlad
Polükarbonaadid; polüsegud
Polükarbonaadid; süsinikkiudtäitega
Polümetüülmetakrülaadid; PMMA
Polüoksümeteenid; POM, ka polüatsetaalid, polüformaldehüüdid
Polüoksümeteenid; elektrijuhid
Polüoksümeteenid; homopolümeerid
Polüoksümeteenid; klaaskiudtäitega
Polüoksümeteenid; kopolümeerid
Polüoksümeteenid; mineraaltäitega
Polüoksümeteenid; määret sisaldavad
Polüoksümeteenid; polüsegud
Polüoksümeteenid; süsinikkiudtäitega
Polüpropeenid; PP
Polüpropeenid; kopolümeerid
Polüpropeenid; kopolümeerid, juhuslikud
Polüsegud, ka kompaundid
Polüstüreenid; PS
Polüstüreenid; isekustuvad
Polüstüreenid; liigitatud tulekindlusega
Polüstüreenid; löögikindlad PS-HI
Polüstüreenid; vahustuvad PS-E
Polüstüreenid; üldotstarbelised
Polüuretaanid; PUR
Polüuretaanid; elastomeerid, termoplastsed
Polüvinüülkloriidid; PVC
Polüvinüülkloriidid; polüsegud
Polüvinüülkloriidid; suspensioon-
Stabilisaatorid
Stabilisaatorid; PVC
Stabilisaatorid; valgus-, UV
Stüreenakrüülonitriilplastid; kopolümeerid
Stüreenakrüülonitriilplastid; SAN
Termoplastsed elastomeerid; TPE
Termoplastsed elastomeerid; polüuretaanid
Toorkummid; nitriil+PVC
Täiteained
Täiteained; kaltsiumkarbonaat
Täiteained; kaoliin
Täiteained; tahm
Täiteained; talk
Vahad
Vahad; parafiin-
Vahad; polüeteen-, PE
Vahu teket tõkestavad ained
Vinüülatsetaadi kopolümeerid; emulsioonid
Vormimäärded
Värvid; PVC
Värvikontsentraadid

Automaatikaseadmed
Dosaatorid
Dosaatorid; toormaterjali
Dosaatorid; värvi-
Ekstrusiooni terviksüsteemid; lehtmaterjali
Ekstruuderid
Ekstruuderid; kaheteo-
Ekstruuderid; koekstrusiooni
Ekstruuderid; üheteo-
Ekstruuderite silindrid
Granulaatorid
Jäätmekäitlusseadmed
Jäätmekäitlusseadmed; granulaatorid
Keevitusseadmed
Puhurid
Püstolid; polüuretaani