Eksamid

Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Kutse taotlemise eeltingimused:
Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt 1 (üks) kalendriaasta töökohal õppides omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine:
Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

Eksamitasud:

Kutseeksami tasud on kirjeldatud Kutseregistri lehel SIIN.

 

Eksamid 2024:

2024. aastal kutseeksameid ajutiselt ei toimu, kuna vastaval õppekaval hetkel rahastus puudub.

Küsimuste korral palume kontakteeruda aadressil: info@plast.ee või helistada: 58518778.