Eksamid

Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Kutse taotlemise eeltingimused:
Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt 1 (üks) kalendriaasta töökohal õppides omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine:
Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

Eksamitasud:

Kutseeksami tasud on kirjeldatud Kutseregistri lehel SIIN.

 

Eksamid 2022:

2022. aasta kutseeksami praktiliste oskuste hindamine toimub 24. mail ja teooriaeksam 25. mail.

Eksamil osalemiseks tuleb esitada vastav digitaalselt allkirjastatud vormikohane avaldus koos lisadokumentidega hiljemalt 17. mail aadressil: info@plast.ee

Vormikohase avalduse blankett  ja vajalike lisadokumentide info on kirjeldatud Plastiliidu kodulehel rubriigis: “Esitatavad dokumendid”.

Igale eksamil osalejale pakutakse individuaalne soorituse kellaaeg nimetatud kuupäevadel.

Küsimuste korral palume kontakteeruda aadressil: info@plast.ee või helistada: 58518778.