Eksamid

Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Kutse taotlemise eeltingimused:
Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt 1 (üks) kalendriaasta töökohal õppides omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine:
Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

 

Eksamid 2019:

2019. aastal toimuvad plastitöötluse seadistaja kutseeksamid ajavahemikus: 27. mai kuni 31. mai.

Kutse taotlejal tuleb dokumendid esitada hiljemalt 20. mai 2019 aadressil: info@plast.ee

Eksami toimumisaeg lepitakse kokku iga taotlejaga eraldi.

Kutseeksami tasu: 180 eurot (juhul kui kutset taotleb töömaailma esindaja, kes ei ole plastitöötluse seadistaja kutseõpet vahetult läbinud ).

Kutseõppe lõpetaja kutseeksami läbiviimise tasu: 75 eurot (selle summa tasub kutseõppeasutus, kui õpilane pärast õppe läbimist soovib kutset taotleda ).

Kutseeksami tasud ja üldinfo on leitavad ka Kutsekoja kodulehel SIIN.

Küsimuste korral palume kirjutada: info@plast.ee või helistada: 58518778.