Eksamid

Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Kutse taotlemise eeltingimused:
Taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt 1 (üks) kalendriaasta töökohal õppides omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine:
Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

 

Eksamid 2021:

COVID-19 pandeemiast tingitud piirangute tõttu 2021. aastal plastitöötluse seadistaja kutseeksameid ei toimu.