EPTL aastakoosoleku fookuses EL rohepöörde väljakutsed ja võimalused

EPTL aastakoosoleku fookuses EL rohepöörde väljakutsed ja võimalused

Eesti Plastitööstuse Liit korraldas 1. oktoobril aastakoosoleku, mille  fookuses oli seekord Euroopa Liidu rohepööre ning sellest tulenevad väljakutsed ja võimalused.

Eesti plastitööstus on Skandinaavia kolleegide seas tuntud kui kiire, paindlik ja innovaatiline ringmajanduse põhimõtete rakendaja ning sama kuvand on sektori eesmärgiks ka süsinikuneutraalse tööstuse poole liikumisel.

Viimasest ajendatuna tutvusid Plastiliidu liikmed üldkoosoleku raames nüüdisaegsemate töötleva tööstuse keskkonnamõjude hindamise metodoloogiatega. Liikmed said põhjaliku ülevaate olelusringi keskkonnamõjude hindamisest ja GWP (Global Warming Potential) indeksi mõõtmisvõimalustest.

Kohalikest tootjatest on rohepöörde tee juba valinud Orkos Estonia OÜ, mille ärimudel baseerub 100% ringmajandusel ning tänaseks on ettevõte täies ulatuses teostanud ka GWP indeksi mõõtmise ning kogu tarneahela keskkonnamõjude auditi. Plastiliidu üldkoosoleku järgselt on mitmed liikmed väljendanud soovi CO2 emissiooni mõõtmisega algust teha ning rakendada meetmeid süsinikuneutraalse tootmise saavutamiseks.

Rohepöörde võimalustega paralleelselt on sektor silmitsi ka oluliste väljakutsetega nagu plastimaks ja surve plastpakendite osakaalu piiramisele, kuna toiduohutust ja toidu raiskamise vähendamist silmas pidades jätkusuutlikud alternatiivid valdavalt puuduvad. Paraku on täna paljud plasti alternatiivid kordades suurema keskkonnakoormusega ning enamasti ainult ühekordselt kasutatavad – seega vastuolus Euroopa Liidu ringmajanduse edendamise ja toote kestlikkuse printsiibiga. Eesti Plastitööstuse Liit peab oluliseks, et plastmaterjali asendamisega ei kaasneks intensiivpõllumajanduse laienemist, arvestades viimase suurt keskkonnakoormust ning toidu raiskamise probleemi akuutsust. Oluline on vastutustundlik tarbimine ja jäätmete liigiti kogumine, et plastmaterjal jõuaks ringlusse.

Euroopa suurima kaubandusorganisatsiooni PlasticsEurope partnerina on Eesti Plastitööstuse Liit järjepidevalt astumas ühte jalga oma valdkonna liidritega ning jagamas Eestis parimaid praktikaid nii ringmajanduse juurutamisel kui ka süsinikuneutraalse tööstuse saavutamisel.

 

 

Pilleriin Laanemets

Tegevjuht/Partner

Eesti Plastitööstuse Liit

Mobiil +372 5621 0648

pilleriin.laanemets@plast.ee