Rohepööret tehes tuleb säilitada ettevõtete konkurentsivõime

Rohepööret tehes tuleb säilitada ettevõtete konkurentsivõime

Eesti tööstusettevõtted pingutavad järjekindlalt, et vähendada oma majandustegevuse keskkonnamõju, suurendada taastuvenergia osakaalu, juurutada ringmajanduse põhimõtteid jpm, mis vajalik rohepöörde vaimus jätkamiseks. Rahvusvahelistel hangetel tellitakse konkureerimise tingimustele vastavalt toodete olelusringi hindamine ja auditeerimine, lisaks koostatakse ESG-aruandeid – saadud keskkonnamõju on enamasti Euroopa konkurentidega samal tasemel, ent mitte sama hinnaga. Keskkonnakoormust kajastav dokumentatsioon on väärtuspakkumise lisa, mida […]

Loe lähemalt
Plastiliit korraldab Fakuma messi ühiskülastuse Saksamaale

Plastiliit korraldab Fakuma messi ühiskülastuse Saksamaale

Traditsiooniliselt korraldab Plastiliit ka sellel aastal oma liikmetele ja teistele soovijatele Fakuma messi ühiskülastuse. Saksamaal Friedrichshafenis toimuval messil on esindatud nii plastitoorme tootjad, töötlejad kui ka ringlusse võtjad Euroopast ja mujalt. Samuti on võimalik tutvuda erinevate nüüdisaegsete tootmistehnoloogiate ning arendusprojektidega. Soovijatel on võimalus osaleda 3-päevasel Fakuma ühiskülastusel 18.-20. oktoobril 2023. Plastiliidu poolt on korraldatud lennupiletid, […]

Loe lähemalt
ISCC PLUS-i tutvustav veebiseminar 21. veebruaril

ISCC PLUS-i tutvustav veebiseminar 21. veebruaril

Kuna EL on laiendamas ümbertöödeldud plasti kasutamisele kohustuslike määrade kehtestamist (ennekõike pakendite valdkonnas) ning EL turul hangetel osalemisel on järjest olulisem keskkonnaväidetele tõenduspõhisus, siis korraldab Plastiliit ISCC PLUS sertifikaati tutvustava veebiseminari. ISCC PLUS sertifikaat võimaldab tõenduspõhiselt kasutada toodetes/pakendites ümbertöödeldud materjali, kas 100% või osaliselt, massibilansi põhimõttel. Tänaseks on rahvusvaheliselt rohkem kui 2400 ettevõtet oma tarneahelas […]

Loe lähemalt
Plastiliit mälestab asutajaliiget Varje Kristjuhanit

Plastiliit mälestab asutajaliiget Varje Kristjuhanit

Kahetsusväärselt on meie hulgast lahkunud Eesti Plastitööstuse Liidu asutajaliige, kauaaegne juht ja hiljem auliige Varje Kristjuhan, sündinud 25. aprillil 1940. aastal, lahkus ta raske haiguse tagajärjel 2. veebruaril 2023. aastal. Varjet jäävad austuse ja tänusõnadega meenutama ühingu asutajaliikmed ja tänane kogukond. Tema pühendumuse ja ettevõtlikkuse toel asutati 1997. aastal toonase nimega Eesti Plastmassiühing, mille esimesed […]

Loe lähemalt