EPTL Üldkoosoleku fookuses digitaliseerimine

EPTL Üldkoosoleku fookuses digitaliseerimine

Eesti Plastitööstuse Liit korraldas 15. juunil aastakoosoleku, mille fookuses oli seekord digitaliseerimine.

Euroopa Liidu ringmajanduse strateegia ja tegevuskava olid roheleppele eelnenud sammud juba 2015. aastal. Kui lineaarselt majandusmudelilt ringmajandusele üleminekul olid plastitootjad stardipakul esimeste seas, siis uueks väljakutseks on rohepöörde digitaliseerimine.

Plastiliidu liikmeskonnas on järjest enam ettevõtteid, kelle keskkonna- ja kvaliteedijuhtimise tegevuste hulka kuuluvad nii KHG emissiooni mõõtmine kui ka kogu tootmistegevuse keskkonnamõjude hindamine (LCA). Uudsed energialahendused, automatiseerimine ja robotiseerimine nõuavad investeeringuid ning keskkonnamõjude hindamine tõstab halduskoormust. Rahvusvahelises konkurentsis saab järjest määravamaks tootmisprotsesside efektiivsuse tõstmine ja keskkonnamõjude monitoorimine reaalajas, mida perspektiivis võimaldab digitaliseerimine.

2021. aasta üldkoosoleku esimeses osas tutvustas digitaliseerimise võimalusi Columbus Eesti AS ärinõustamise konsultant Marko Seier.

Koosoleku teine osa keskendus Plastiliidu fookusvaldkondadele: haridus, rahvusvaheline koostöö ning ringmajandus.