Plastiliit osaleb Eesti tööstuspoliitika kujundamises

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on alustamas Eesti tööstuspoliitika rohelise raamatu koostamisega. Ministeerium soovib juba algfaasist alates kaasata erinevaid huvigruppe, sealhulgas töötleva tööstuse valdkondade erialaliite.

Lisaks Plastiliidule on laua taga näiteks elektroonika- ja masinatööstuse liidud ja mitmed teised. Esimeste koosolekute käigus on ühiselt jõutud arusaamiseni et Plastiliit leiab samuti, et Eestis tuleb kujundada välja tööstuspoliitika, mis aitaks leida väljapääsu ebaühtlasest riigi majanduse arengust ning mis muudaks innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust toetavad poliitikad efektiivsemaks.

Riigi ülesandeks on tõhustada ettevõtjate kaasamist poliitikate ja meetmete kujundamisel, et avaliku sektori poliitikad kajastaksid õiglaselt reaalmajanduse probleeme ja võimaldaksid töötada välja vajalikud meetmed, millel oleks senistega võrreldes kõrgem kasutegur. Seoses sellega toetab Plastiliit riigipoolseid püüdlusi ja tegevusi tööstuspoliitika koostamisel.

Juhul kui on soov osaleda Eesti tööstuspoliitika kujundamises siis tuleb võtta ühendust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna peaspetsialisti Rami Moreliga (rami.morel@mkm.ee).