REALISM, SOLIDAARSUS JA ROHEPÖÖRDE PRIORITEEDID

REALISM, SOLIDAARSUS JA ROHEPÖÖRDE PRIORITEEDID

Uus reaalsus nõuab vaieldamatult riigi ja erasektori ühiseid jõupingutusi ning solidaarsust Ukrainaga igas valdkonnas.

Eestlastel on moraalne kohustus teha kõik endast olenev, et sõda Ukrainas lõppeks. Võitjaid ei ole, häid valikuid ka ei ole. Energia- ja toormehindade tõus ning kestev volatiilsus on paratamatus. Eesti julgeolek ja energiasõltumatus on esmatähtsad ning siinkohal on riigi tasandil tehtud otsused tunnustust väärt. Investeeringud taastuvenergia tootmisvõimsuste suurendamisse peaks olema rohepöörde prioriteet. Kiire inflatsiooni tingimustes tuleks käsitleda ettevaatlikult rohepöörde raames planeeritavaid seadusemuudatusi, millega kaasnevad investeeringud tõstaksid veel täiendavalt toidu- ja esmatarbekaupade hindasid. Näiteks ühekordse plasti direktiivist tulenev vajadus uute tootmis- ja pakendamisliinide investeeringuteks. Eesti toidutööstus ja kaubandusettevõtted kasutavad juba täna plastpakendeid vajaduspõhiselt, et tagada toiduohutus ning vähendada toidu raiskamist.

Plastiliit igati pooldab ressursitõhusat tootmist ja vajaduspõhist tarbimist, kuid ebakindlas majandusolukorras oleks äärmiselt riskantne kiirustada investeeringutega, mis ei suurenda energiasõltumatust ning millega kaasnev hinnatõus mõjutaks niigi haavatavas olukorras leibkondi. Rohepöördega on oluline edasi minna, kuid uus reaalsus nõuab ajakohast prioriteetide seadmist – kõike korraga enam ei saa.