Küberpöörde toetuse infotund

Küberpöörde toetuse infotund

14. veebruaril tutvustas RIA ekspert Seiko Kuik Eesti Plastitööstuse Liidu liikmetele EAS/Kredexi poolt pakutavat Küreturbe toetust.

Küberpööre on Eesti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud Eesti riigi ja ELi ühistoetus, mille eesmärk on tugevdada ettevõtete küberturvalisust. RIA ja EAS/Kredexi pakutav toetus jaguneb kaheks.

Esiteks, kuni 10 000 eurot organisatsiooni küberturvalisuse hetkeseisu hindamiseks – see hõlmab olemasolevate süsteemide kaardistamist ja kava loomist puuduste kõrvaldamiseks (I tegevussuund). Teiseks võimaldab toetus saada kuni 50 000 eurot soovitatud turvameetmete elluviimiseks, mille alla kuuluvad arendustegevused, nõustamisteenused ja immateriaalsete varade soetamine (II tegevussuund).

Toetus saavad taotleda peaaegu kõigi valdkondade ettevõtted, näiteks tööstuse, info ja side, ehituse, finants, tervishoiu ja paljude teiste sektorite ettevõtted. Täieliku ülevaate kandideerimisest ja selle tingimustest leiab EAS/Kredexi kodulehelt: https://eas.ee/toetused/kybertoetus/

Praegu on taotluste esitamise tähtajad mõlema tegevussuuna puhul on 1. september 2024. RIA on Projektid tuleb ellu viia vastavalt nelja või kaheteistkümne kuuga ning ettevõte omaosalus on 50%.

Ettevõtetele loob lisaväärtust fakt, et kõiki toetuse käigus tehtud hinnanguid ja analüüse koostatakse RIA poolt heakskiidetud meetodi alusel ning RIA valideerib kaardistamiste kvaliteeti. RIA avalik hindamismetoodika on toonud küberturvalisuse turule rohkem teenusepakkujaid, mis omakorda on vähenenud küberturvalisuse kaardistamise teenuste hinda. Seda peaksid arvestama ka ettevõtted, mis praegu toetusele ei kvalifitseeru. RIA metoodikat saab kasutada organisatsiooni küberturvalisuse hindamiseks toetuse väliselt.

Lisaküsimuste korral aitavad Anari Lilleoja (anari.lilleoja@eas.ee) või Seiko Kuik (seiko.kuik@ria.ee).

Toimunud infotunni slaidid on leitavad alljärgnevalt:

Küberpööre (ettevõtetele) 14.02.2024