Kinnitati Plastitöötluse seadistaja kutsestandard

Kinnitati Plastitöötluse seadistaja kutsestandard

2017. aastal OSKA plastitööstuse tööjõuvajaduse uuringu tulemustest selgus, et Eesti plastitööstus vajab keskmiselt 10 uut seadistajat aastas. Veel samal aastal koostati Plastiliidu eestvedamisel Plastitöötluse seadistaja kutsestandard tase 4. Selleks, et tööandjate ootustele vastavate teadmiste ning oskustega inimeste koolitamine oleks võimalik, alustati koostööd Hiiumaa Ametikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Suure panuse õppekava sisustamisel andsid valdkonna ettevõtjad, kelle tegevjuhid ja tootmisjuhid panustasid loengute ning praktiliste tundide raames, et tagada parim võimalik tase Eestis. Kuna plastitööstuses on palju erinevaid spetsialiseerumisi, siis seadistaja kutseõpe annab laiapõhjalised teadmised enamlevinud survevalu valdkonnast ning ettevõtte tegevusharu spetsiifiliste oskuste omandamine toimub praktika käigus.

Selleks, et õppe läbinud inimene vastaks oma tööandja ootustele, on ka kutseeksamite läbiviimise formaat Eestis ehk omanäolisemaid ja ajakohasemaid. Kutseeksamid toimuvad tööandja tehases kohapeal, ning sõltumatu hindamiskomisjon vaatleb sooritust videosilla vahendusel. Selline formaat tagab maksimaalselt tööandajate ootustele vastavates oskustes veendumise, on efektiivne ning kulutõhus, sest iga spetsiifilise oskuse õpetamiseks vastavate masinate ja seadmete hankimine ei ole Eesti mastaabis majanduslikult võimalik.

Eesti Plastitööstuse Liit soovib tänada kutsestandardi algatajaid ning töörühma: Jaanus Rahuoja (Talent Plastics Tallinn AS ), Nikolai Teppand (Haroplast OÜ ), Siim Jäger (Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ ), Raimo Niit (Neat OÜ ) ning Kutsekoja koordinaatorit Mare Johandit, tänu kelle panusele on uuendatud kutsestandard taaskord kinnitatud 2027. aastani ning kutse andmine saab jätkuda.

Plastitöötluse seadistaja tase 4 kutsestandardiga on võimalik tutvuda Kutsekoja veebilehel.