Plastitöötlemise aastakoolitus 2015

Plastitöötlemise aastakoolitus 2015

24-25 augustil toimus profiili- ja kileekstrusiooni alane täiendkoolitus EPTL liikmetele. Koolitajaks oli kuulsa Lyoni tööstuskoolituskeskuse ühe asutuse “Plasturgie” plastide töötlemise õppejõud Driss Hajjari.

Koolituse kava:
24.august – Plastide termovormimine, profiili- ja kileekstrusioon.
25.august – Tootmiskorralduse meetodid plastitööstuses.

Koolitus toimus koostöös TTÜ polümeeride instituudiga, kes korraldas tasuta klassiruumi ja tehnilise varustatuse. Koolitusele andis värvi ka mõningate inglisekeelse materjalitehnoloogia magistriõppekava välistudengid, kes on spetsialiseerunud plastide töötlemisele.

EPTL on traditsiooniliselt korraldanud igal aastal vähemalt ühe erialase täiendkoolituse, nn “aastakoolituse”. Tavapäraselt on olnud koolitused survevalu alased, kõnealuse koolitusega püütigi anda teadmisi vähemlevinud tehnoloogiate kohta.

(lisatud foto: koolitaja Driss Hajjari ning Lyoni Kutseõppeasutuse CIRFAP koordinaator Christine Grimault)