Millist plastikut valida, et edendada ringmajandust?

Millist plastikut valida, et edendada ringmajandust?

Eesti Plastitööstuse Liit soovib aidata kaasa ringmajanduse edendamisele ning on sellest lähtuvalt on koostanud soovitusliku nimekirja, milliseid plastiliike eelistada (peamiselt kasutatavate plastide loetelust ), kui eesmärgiks on minimaalse keskkonnamõjuga plastist toodete/pakendite valimine.

 

  1. rPET, rLDPE, rHDPE, rPP

100% või osaliselt sekundaarsest plasti regranulaadist valmistatud toode/pakend (materjali tähisele eelneb tavaliselt täht R) tähendab, et juba korra jäätmeteks saanud plast on täielikult või osaliselt uuesti ringlusse võetud ja väärindatud. Selliste toodete/pakendite eelistamine stimuleerib jäätmete tekke vähendamist ja materjalide ringlusse võtmist tervikuna. Võimalusel eelistada ainult ühest plastiliigist valmistatud toodet/pakendit.

  1. Mono-materjalid: PET; LDPE; HDPE; PP

Mono ehk ühekihilise plastmaterjali valik loob maksimaalsed eeldused selle ringlusse võtmiseks. Esmasest toormest valmistatud homogeenne (ainult ühest plastiliigist)  plasttoode või pakend on korrektse jäätmete liigiti kogumise korral ringlusse võetav ja taaskasutatav. Siinjuures on oluline, et ära visatav pakend ei tohi olla määrdunud.

  1. PLA jt komposteeritavad plastid

Tegemist on taastuvast toorainest valmistatud plastiga. Hetkeseisuga paraku Eestis puudub piisavas mahus PLA jt komposteeritavate materjalide ringlusse võtmise tehnoloogiline võimekus.

4. Mitmekihilised pakkematerjalid

Kartong/paber + kile jm. – v.a juhul kui kile ja kartong/paber on teineteisest eraldatavad ja liigiti jäätmetena sorteeritud.

5. Biolagunevad plastid

Bioloogilisest ja nafta baasil toodetud toormest komposiitmaterjal, mis laguneb kiirelt. Visuaalselt võib olla tarbijale eksitav ja loodusesse sattudes võib osutuda mikroplasti reostusallikaks.

Etiketi ja sulgurkorgi kasutamisel ringmajandust soodustav valik

Võimalusel eelistada kuumlamineeritud ja termokahanevat etiketti, mis on pakendiga samast materjalist. Sulguri kasutamise korral võimalusel valida kork, mis on pakendiga samast materjalist.

*Hierarhia koostamisel on aluseks võetud plastmaterjalide liigist lähtuvad jäätmete ümbertöötluse tehnoloogilised võimekused Eestis jaanuar 2020.a. seisuga. Hierarhia ei lähtu EL ja EFSA toiduohutuse regulatsioonidest. Juhul kui täieneb jäätmete ringlussevõtu tehnoloogiline võimekus, võib ka järjestus muutuda.