Ühekordse plasti direktiivi infoseminar 19. märtsil

Ühekordse plasti direktiivi infoseminar 19. märtsil

Eesti Plastitööstuse Liit kutsub osalema  Euroopa Liidu Ühekordse plasti direktiivi (Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise (EL) 2019/904 – lühendina nn SUP-direktiivi) infoseminarile, mille raames antakse ülevaade regulatsiooni jõustumisega kaasnevatest seadusemuudatustest ning toiduga kokkupuutuvate materjalide viimastest nõuetest.

 

Infoseminar toimub 19. märtsil kell 10:00 – 12:00 virtuaalselt Teamsi keskkonnas.

Ajakava:

10.00-10.10 Sissejuhatus ja ülevaade plasti ringlusse võtmise tehnoloogiatest Eestis, Pilleriin Laanemets (Eesti Plastitööstuse Liit)

10.10-10.40 Ühekordse plasti direktiivi ülevõtmine Eesti õigusruumi ja planeeritavate seadusemuudatuste tutvustus, Dagny Kungus (Keskkonnaministeerium)

10.40-11.30 Ülevaade Euroopa Liidu poolt kehtestatud toiduga kokkupuutuvate plastmaterjalide õigusaktide viimastest muudatustest, esitluse fookuses on plastimäärus nr 10/2011 ning ringlusse võetud plasti määrus 282/2008, Külli Suurvarik (Maaeluministeerium)

11.30-11.50 Näide pakendistrateegia koostamisest ja rakendamisest, Katrin Bats (Rimi Eesti Food AS)

11.50-12.00 Küsimused ja kokkuvõte

 

Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine kuni 17. märtsini:

 

Pilleriin Laanemets

Tegevjuht/Partner

Eesti Plastitööstuse Liit

M: +372 5621 0648

pilleriin.laanemets@plast.ee