Plastiliit mälestab asutajaliiget Varje Kristjuhanit

Plastiliit mälestab asutajaliiget Varje Kristjuhanit

Kahetsusväärselt on meie hulgast lahkunud Eesti Plastitööstuse Liidu asutajaliige, kauaaegne juht ja hiljem auliige Varje Kristjuhan, sündinud 25. aprillil 1940. aastal, lahkus ta raske haiguse tagajärjel 2. veebruaril 2023. aastal.

Varjet jäävad austuse ja tänusõnadega meenutama ühingu asutajaliikmed ja tänane kogukond. Tema pühendumuse ja ettevõtlikkuse toel asutati 1997. aastal toonase nimega Eesti Plastmassiühing, mille esimesed koosolekud toimusid just Varje koduköögis. Tema eestvedamisel algas sektoris rahvusvaheliste messide külastamine ning ekspordikontaktide loomine.

Eesti Plastitööstuse Liidu tänane juhtkond ja liikmed avaldavad sügavat kaastunnet Varje Kristjuhani abikaasale, kahele tütrele ning lähedastele.