TTÜ materjalikoolitus

TTÜ materjalikoolitus

2013 a. veebruarikuus toimus juba viies iga-aastane polümeermaterjalide alane täiendkoolitus, mis korraldati Plastiliidu ning TTÜ Polümeeride Instituudi koostöös.

Viiel õppepäeval osales 24 spetsialisti kokku 15 EPTL liikmesettevõttest.

TTU_logo_lyhend_alternatiivne_EST_296x99Koolituse täisnimetus oli “Termo- ja reaktoplastide omadused ning töötlemistehnoloogiad”. Kõik osalenud läbisid koolituse täielikult ning said vastava tunnistuse, soovi korral oli võimalik saada ainepunkte, mida on võimalik arvestada tulevases bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes osalemisel.

Traditsiooniks saanud aastakoolitusi jätkatakse ka edaspidi. Osalejate soove arvestades kaalutakse järgmise aasta koolituse täiendamist uute ainetega, juttu on olnud näiteks tööstusliku tootearenduse või mehaanikavaldkonna erialade käsitlemine.

Ootame ettepanekuid järgmise EPTL aastakoolituse suhtes.