MKM majandusülevaade 2014: kummi- ja plasttoodete tootmine

Kummi- ja plastitööstuses püsis toodang aastatagusel tasemel, ka ettevõtete majandusolukord oli stabiilne. Samas esialgsetel andmetel kasvasid hõivatute arv ja investeeringud. 2015. aasta alguses olid ettevõtjate ootused lähikuude arengute osas üsna tagasihoidlikud, ka tootmismaht langes veidi.

Kummi- ja plastitööstuse toodang suurenes aastaga umbes 1% võrra. Tootjahinnad alanesid keskmiselt poole protsendi jagu, mistõttu müügitulu kasv oli marginaalne. Müüki toetas suurenenud eksport, siseturule müüdi vähem kui 2013. aastal.

Kasvavatest eksporttoodetest võib välja tuua plastist lehed ja kiled, mahutid, plastuksed ja – aknad. Suurematest eksportturgudest kasvas müük Rootsi (mahutid, plastist lehed ja kiled) ja Lätti (plastist torud ja voolikud, karbid, kastid). Venemaale müüdi aga poole võrra vähem toodangut kui aasta varem (torud ja voolikud, õhkrehvid), tugevasti kukkus ka müük Belgiasse (mööbli või sõidukite furnituur).

Hõivatute arv kummi- ja plastitööstuses kasvas aastaga üle 5%, töötundide arv veelgi enam. Koos palgatõusuga ulatus ettevõtete tööjõukulude kasv ligi 15%-ni, samas kulud kokku oluliselt ei kasvanud. Ka kasum püsis enam-vähem aastatagusel tasemel. Lisandväärtuses suureneski põhiliselt tööjõukulude komponent. Hõivatute ja tööjõukulude kasv ületas selgelt müügitulu suurenemist, samas lisandväärtuse põhised tootlikkuse näitajad üldiselt paranesid. Investeeringud kummi- ja plastitööstusse kasvasid 2014. aastal oluliselt, kuid käärid esialgsete ja lõplike andmete vahel on selles sektoris olnud tavaliselt üsna suured. Kasvu taga oli eelkõige masinate ja seadmete soetamine, kuhu läks neli viiendikku kapitalimahutustest.