MKM majandusülevaade 2015: kummi- ja plasttoodete tootmine

Kummi- ja plastitööstuses 2015. aastal toodang veidi vähenes, majandusnäitajad püsisid stabiilsena. 2016. aasta algas mõnevõrra positiivsemana, kuid aasta kokkuvõttes pole olulist kasvu siiski oodata.

Kummi- ja plastitööstuse toodang vähenes võrreldes 2014. aastaga 5%. Tootjahindade mõningase tõusu (1,4%) tõttu oli müügi langus veidi tagasihoidlikum. Nii eksport kui ka müük siseturule oli väiksem kui aasta tagasi.

Suurematest kaubagruppidest kasvas plastist tahvlite ja kilede ning mööbli või sõidukite furnituuri eksport. Vähenes aga õhkrehvide müük välisturgudele. Kasvanud mahud iseloomustasid Soome (plastist karbid jmt, õhkrehvid) ja Venemaa turgu (plastist torud ja voolikud), peamistest partneritest vähenes aga müük Lätti (õhkrehvid) ja Rootsi (torud ja voolikud).

Kummi- ja plastitööstuses hõivatud töötajate arv kasvas vähesel määral, töötundide arv aga langes. Ka palgakasv oli tagasihoidlik, piirdudes paari protsendiga. Kokkuvõttes kasvasid ettevõtete tööjõukulud aastaga ligi 4%. Kooskõlas müügituluga ei suurenenud ka kogukulud, mistõttu kasum jäi aastatagusele tasemele. Loodud lisandväärtus siiski suurenes, mistõttu valdavalt paranesid ka tootlikkuse näitajad, välja arvatud tööjõukulude põhised.

Kummi- ja plastitööstuse ettevõtted investeerisid põhivarasse 2015. aastal kümnendiku võrra vähem kui aasta varem, kuid siin tuleb arvestada, et lõplik statistika katab oluliselt suuremas mahus investeeringuid kui esialgne. Langus tuli eelkõige masinate ja seadmete väiksemast soetamisest, samas ehitamine ja ehitiste rekonstrueerimine kasvas. Suurim osa, umbes 70% kogu investeeringutest, suunati masinatesse ja seadmetesse.